Hier vind je links naar boeken, films, teachings en andere media die me inspireerden of die mijn visie reeds verwoord of verbeeld hebben. Ik ben bezig met een boek waarin ik al mijn bevindingen samenbundel.

Boeken

Hans Laurentius – Eerste Hulp Bij Onvolwassenheid EHBO.

Leren voelen en transformeren van gevoel en energie. Essentieel voor het helen. Beknopt en zeer goed! Gratis boekje. www.hanslaurentius.nl/ehbo-download/.

Pamela Kribbe – Nacht van de ziel.

Een persoonlijk verslag van de donkere nacht van de ziel die voor veel mensen een belangrijk deel vormt van de spirituele volwassen wording. Ook heeft zij het over wat de psychiatrie hier wel en niet in kan betekenen en over de uitwassen van de denkbeelden in de spirituele gemeenschap, welke spirituele bypass of psychische problematiek in de hand kunnen werken.

Hannah Cuppen – Liefdesbang

Over verlatingsangst en bindingsangst en de relatie met de hechting met je ouders. Verhelderend en oordeelloos geschreven boek over de problematiek die veel mensen tegenkomen binnen relaties of wanneer je moeite hebt relaties aan te gaan, De focus ligt op liefdesrelaties, dit wordt geillustreerd met vele herkenbare voorbeelden en er worden oplossingen aangereikt.

Iris van Zomeren – Van waanzin naar wijsheid

Een heel evenwichtig en persoonlijk verslag van een reis uit de krochten van een traumatische jeugd. Een kernthema is dissociatie. Het is zeer inzichtgevend in het mechanisme van dissociatie, wat wij allemaal in meerdere of mindere mate meemaken in ons leven.

Maarten Oversier – Bestaansrecht

Dit prachtige boek staat tjokvol inzichten betreffende de rol van voorouders en vorige levens bij trauma en problematiek in dit leven. Met name de oorlog en de kerk hebben een grote invloed gehad op ons door de eeuwen heen. Maarten Oversier is regressie- en reincarnatietherapeut.

Genezing van ziekten

De Germaanse Geneeskunde ofwel German New Medicine (GNM).

De Duitse arts dokter Ryke Geerd Hamer heeft eind vorige eeuw een prachtige holistische beschrijving gemaakt van zijn ontdekking van de ontwikkeling en het verloop van ziektenen de zelfgenezende vermogens van het lichaam. Hij baseert zich op de vijf biologische natuurwetten, volgens welke alle ziekten verlopen. Belangrijk hierbij is dat ziekte niet wordt gezien als iets wat bestreden moet worden. En dat angst voor ziekte niet nodig is. Een goede website waar je veel kunt leren hierover is www.learninggnm.com. Nederlandstalige mensen die hiermee werken zijn bijvoorbeeld Johan Denis (arts), Mies Kloos, Arjen Lievers, Karin van Baelen. De GNM neemt een vlucht in populariteit.

Dr John Sarno en TMS (Tension Myositis Syndroom).

Deze man heelde met succes mensen die aan ondraaglijke pijnsyndromen leden en verder nergens geholpen konden worden. Ook linkte hij chronische ziekten (zoals migraine, fibromyalgie, chronische vermoeidheid en vele andere) aan zijn theorie en praktijk, waarbij deze mensen dus ook geholpen en genezen konden worden. Boeken als ‘Healing back pain’ en ‘The divided mind’. Een documentaire is ‘All the rage’.